Parkeringsvaktens vittnesmål vägde tyngst

Hovrättsdom: Frågan i målet gällde om fordonet varit parkerat i mer än 24 timmar i följd i strid mot de parkeringsvillkor som gäller på platsen. Hovrätten anser till skillnad mot tingsrätten att parkeringsvaktens uppgifter väger tyngre än vittnesmål från tre till bilägaren närstående vittnen. Bilägaren får därför betala kontrollavgift och inkassokostnader.

Rättsområde: Trafikrätt