”Parterna måste förstå att det pågår en politisk process”

MOT VÄGGEN. Gulan Avci, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Liberalerna, vill att arbetsrätten ska ta mer hänsyn till dem som står utanför arbetsmarknaden. Hon sätter också press på parterna att om de kommer överens om arbetsrätten så måste den överenskommelsen ligga nära det politikerna vill.