Partihandlaren har visat leverans och fordran

Hovrättsdom: Med ändring av tingsrättens dom finner hovrätten att partihandlaren levererat varor till pizzerian och att det därmed finns en fordran. Partihandlaren får därför rätt till betalning.

Rättsområde: Fordringsrätt