Påstådd Black Cobra-medlem frias för övergrepp i rättssak

HD-dom: En man utgav sig för att vara medlem i Black Cobra och erbjöd målsäganden pengar mot att denne ändrade sin utsaga i domstolen. Mannen dömdes av hovrätten för övergrepp i rättssak men frias nu av Högsta domstolen. Att bara presentera sig som Black Cobra-medlem utgör inte angrepp eller hot om angrepp.

Rättsområde: Brott mot person