Pengar till staten för brottslig verksamhet

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde mannen för grovt narkotikabrott, men förverkade inte 290.000 kronor som påstods vara utbyte av brottslig verksamhet. Hovrätten ändrar och förpliktar mannen att betala 290.000 kronor till staten.

Rättsområde: Narkotikabrott, Trafikbrott