Peter Althin: ”Systemet måste förändras”

Personer som åtalas för mindre allvarliga brott tilldelas sällan en offentlig försvarare eftersom det skulle bli för dyrt för staten. Det kan resultera i fel domslut, menar advokat Peter Althin som kritiserar systemet.