Petra Herzfeld Olsson får expertuppdrag

PERSONNYTT. Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet, förordnats som sakkunnig i utredningen om genomförande av ILO:s konvention som syftar till att avskaffa våld och trakasserier i arbetslivet.