Pilot frias från flygfylla

Tingsrättsdom: En pilot fastnade i en alkoholkontroll inför en flygning. Nu frias han från flygfylleri trots en för hög alkoholhalt. Detta eftersom han inte hade fullgjort några uppgifter av väsentlig betydelse för flygsäkerheten.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott