Placering efter avstånd strider mot skollagen

Kammarrätten: En elev har inte en ovillkorlig rätt att bli placerad på den skola som ligger närmast hemmet. Lunds kommuns beslut att låta avståndet avgöra placeringen av barnen i förskoleklass strider därför mot skollagen.

Rättsområde: Kommunalrätt, Förvaltningsrätt övrigt