Polis avskedad efter fyra dagars frånvaro

En anställd på Polismyndigheten har avskedats. Polisförbundet menar att avskedandet var ogiltigt och stämmer myndigheten i AD. En orsak som lyfts fram är frånvaro på fyra dagar.