Poliser förde bort man till Kaknästornet – tjänstefel

Tingsrättsdom: Poliserna förde bort en man som var aggressiv och utåtagerande från innerstaden i Stockholm till Kaknästornet. En av poliserna, förmannen, döms för tjänstefel och den andre frias.

Rättsområde: Brott mot samhället