Polisfacket: Vi når målet med 15 procent högre lön

Polisförbundet och Polismyndigheten har nu kommit överens om den andra lönerevisionen, som i snitt ska ge 5,7 procent i löneökningar. ”Det innebär att vi når vårt mål med att polisers löner ska höjas med 15 procent under avtalsperioden”, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.