Portugal döms för luftföroreningar

EU-dom: Enligt två olika EU-direktiv är medlemsländerna skyldiga att begränsa utsläppen av skadliga ämnen i luften. Portugal döms nu för fördragsbrott för att man underlåtit att göra detta.

Rättsområde: Övrig EG-rätt