Preskriptionsfråga ska prövas av hovrätten

HD-beslut: Det saknas vägledande praxis huruvida den som är försatt i konkurs har rätt att bryta preskriptionen av en fordring som ingår i konkursen till förmån för konkursboet. Högsta domstolen meddelar därför tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Rättsområde: Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Allmän processrätt