Preskriptionstiden började löpa vid beslutet

HD-beslut: Den femåriga preskriptionstiden i fråga om krav på återbetalning av underhållsstöd började löpa när Försäkringskassan beslutade att återbetalning skulle ske. Det innebär ett undantag från huvudregeln men med det undviker man orimliga konsekvenser.

Rättsområde: Familjerätt, Utsökningsrätt, Allmän processrätt