Prisavdrag för läckande enstegstätad fasad

Hovrättsdom: Redan på grund av skaderisken har villan med enstegstätad fasad avvikit från vad köparna kunnat förväntat sig. De får rätt till fullt prisavdrag för bytet till en annan konstruktion. Att de fått ROT-avdrag påverkar inte beloppets storlek.

Rättsområde: Fastighetsrätt