Prisavdrag för saknat förråd

Hovrättsdom: Köparen av en bostadsrätt för 460.000 kronor får prisavdrag för att förrådsutrymme inte ingick trots att parterna avtalat om det. Hovrätten anser att skäligt avdrag är 10.000 kronor, vilket är en femtedel av vad tingsrätten kom fram till.

Rättsområde: Bostadsrätt