Prisbasbeloppet för 2013

Prisbasbeloppet för nästa år brukar bekräftas av regeringen i början av september, efter SCB:s beräkning och offentliggörande som sker i mitten av juli samma år. Värdet för 2013 är beräknat till 44 500 kronor, en höjning med 500 kronor från 2012 års värde.