PRO: Lasutredningen motverkar oss äldre

DEBATT. Förslagen i utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” motverkar ett högre arbetskraftsdeltagande av äldre. Pensionärernas riksorganisation, PRO, höll som många andra tummarna för att arbetsmarknadens parter skulle kunna komma överens i förhandlingar om en moderniserad arbetsrätt – men det lyckades tyvärr inte, skriver debattörerna.