Professor: Svårt att se vinsten med att ställa sig utanför

LAS. Pappers står inte bakom LO:s förhandlingar om trygghet och omställning. Förbundets strategi om att i stället ta upp frågorna i avtalsrörelsen ligger fast. Men professor Birgitta Nyström, vid juridiska institutionen på Lunds universitet, kan inte se att förbundet vinner något på det – förutom att man skickar en tydlig signal till sina medlemmar.