Professorer: Det fackliga samarbetet har nått en gräns

Konflikt. Fackliga anhängare och motståndare till ett EU-direktiv om minimilöner har helt olika argu­ment och olikartad syn på solidaritet. Det fackliga sam­arbetet i Europa har nått en gräns, visar forskning.