Professorn: Klassisk turordning eroderas

Förändring. Utvecklingen mot personlig kompetens som det viktigaste kriteriet för urvalet vid arbetsbristuppsägningar är naturlig.Det konstaterar professor Birgitta Nyström vid Lunds universitet.