Prövar ansvar för polisnota

HFD-beslut: Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva förutsättningarna för att ta betalt av det kommunala bolag som arrangerade Kulturkalaset i Göteborg 2010.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt