Prövningstillstånd för preskriptionsfråga

HD-beslut: En kvinna hade invänt mot verkställighet av ett utslag från Kronofogdemyndigheten, med hänvisning till att den aktuella fordran var preskriberad. Kvinnan fick rätt i tingsrätten, men hovrätten ansåg att någon preskription inte hade skett. HD meddelar nu prövningstillstånd i målet.

Rättsområde: Processrätt