Prövningstillstånd för utmätning av pensionssparande

HD-beslut: Tingsrätten fastställde kronofogdens beslut om att utmäta pensionssparande. Även hovrätten fastställde beslutet, men nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Obeståndsrätt