Prutar på fakturan från revisionsbyrån

Hovrättsdom: Kvinnan behöver bara betala 15.000 kronor av revisionsbyråns faktura på 34.000 kronor. Hovrätten anser att byrån inte visat att det är skäligt med ett högre belopp.

Rättsområde: Fordringsrätt