PRV:s avgifter inte missbruk av dominerande ställning

KKV-beslut: Undersökningen av PRV:s avgiftsfria söktjänst för varumärken ger inte tillräckliga skäl att fortsätta utredningen. Ärendet avskrivs.

Rättsområde: Missbruk av dominerande ställning