Psykiskt sjuk kvinnas testamente ogiltigförklaras

Hovrättsdom: Kvinnan led av vanföreställningar och var övertygad om att hennes son var död och testamenterade därför sina tillgångar till Röda Korset. Nu ogiltigförklarar hovrätten testamentet.

Rättsområde: Successionsrätt