Psykiskt störd kvinna fick betala kreditskuld

Hovrätten: Kreditavtalet var ogiltigt eftersom kvinnan undertecknade detta under inverkan av psykisk störning. Det är dock inte visat att kreditföretaget inte varit i god tro och kvinnan ska därför ersätta kreditföretaget dess förlust.   

Rättsområde: Avtalsrätt