PT för definition av offentlig tillställning

HD-beslut: De unga männen dömdes för att ha saknat tillstånd till sin fest med 500 gäster. Männen hade använt en nätbaserad tjänst. HD meddelar prövningstillstånd för frågan om vad som utgör en offentlig tillställning.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott