PT för fråga om behörig chef

HD-beslut: Divisionschefen hade inte behörighet att sluta förlikningsavtalet med Skanska, ansåg hovrätten som därmed gjorde en annan bedömning än tingsrätten och ogillade byggbolagets krav på tre miljoner kronor. Nu meddelar HD prövningstillstånd i målet. 

Rättsområde: Avtalsrätt