Pt för underhållsbidrag vid växelvis boende

HD-beslut: Högsta domstolen ska pröva frågan om 7 kap. 6 § föräldrabalken ska tillämpas i förhållande till föräldrarna när barnen bor växelvis hos dem och den ene föräldern har ett större ekonomiskt utrymme än den andre.

Rättsområde: Föräldrabalken