PT för prövning av tillstånd från 1889

HD-beslut: E.ON hävdar att tillståndet i Häradsrättens dom från 1889 omfattar Blankaströms vattenkraftverk medan mark- och miljödomstolen anser att anläggningen kommit till utan tillstånd. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen gällande frågan.

Rättsområde: Miljörätt