Pt för publicering av dom på hemsida

HD-beslut: Hovrätten ogillade, i ett förtalsmål, ett yrkande om att domen skulle publiceras på viss hemsida i 30 dagar. Det saknas lagstöd, anförde hovrätten. HD ska nu pröva frågan.

Rättsområde: Skadeståndsrätt