Pt för rättshjälp i umgängestvist

HD-beslut: Det finns anledning att pröva i vilka fall det är rimligt att staten genom rättshjälp bidrar till kostnaderna för en ny rättslig prövning av en fråga om umgänge. Det anser Högsta domstolen som beviljar prövningstillstånd.

Rättsområde: Familjerätt, Allmän processrätt