PT för SEB:s skadeståndstalan

HD-beslut: SEB Trygg Liv hade väckt skadeståndstalan mot If och Länsförsäkringar som ansvarsförsäkrat en försäkringsmäklare, men fick inte stöd i hovrätten. Nu har HD meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Försäkringsrätt