Pt för smuggling av 68 kilo cannabis

HD-beslut: Två män i tjugoårsåldern dömdes till långa fängelsestraff efter att de försökt smuggla in 68 kilo cannabis. Ombuden skriver till HD att domstolarna i Skåne och Blekinge upprättat nya tabeller för narkotikabrottslighet. HD har nu meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Smugglingsbrott