Pt gällande avtal om fastighetsreglering

HD: Eftersom det gått så lång tid mellan avtalet och fastighetsregleringen ansåg familjen att det skulle upphävas. De yrkade även på högre ersättning än vad man kommit överens om. Underinstanserna ansåg dock att de var bundna av avtalet. Nu ska Högsta domstolen pröva frågan.

Rättsområde: Miljörätt, Fastighetsrätt