Pt i hovrätt om vem som äger skär

HD-beslut: Lantmäterimyndigheten kom i en utredning fram till vem som äger vissa holmar och skär i Norrtälje. HD har nu beviljat prövningstillstånd i hovrätten för två privatpersoners talan om att de äger ett av skären och inte staten.

Rättsområde: Miljörätt, Fastighetsrätt