PT i mål om misshandelsrubricering

HD: En man som slagit och sparkat en annan man som låg på marken, dömdes av underinstanserna för grov misshandel till ett års fängelse. Nu ska HD pröva rubriceringen av brottet.

Rättsområde: Brott mot person