PT om forum för talan om nätkränkning

HD: Mannen blev kränkt av blogginlägget och en kommentar och stämde bloggen på skadestånd. Efter att tingsrätten avvisat talan gällande blogginlägget på grund av fel forum, undanröjde hovrätten tingsrättens avvisningsbeslut. Nu meddelar HD prövningstillstånd i målet.

Rättsområde: -, Yttrandefrihetsrätt, Allmän processrätt