PT om godmanskap för att ta ut pengar

HD-beslut: Det saknas klargörande rättspraxis om vad ett godmanskap avseende förvaltning av egendom kan omfatta, konstaterar HD och meddelar nu prövningstillstånd i ett mål som rör bankomatuttag.

Rättsområde: Föräldrabalken