Pt om rättegångskostnader vid hävt utmätningsbeslut

HD: Kvinnan överklagade Kronofogdemyndighetens beslut att utmäta tavlor och mattor i parets hem för att betala hennes mans skatteskuld. Tingsrätten hävde utmätningsbeslutet men ogillade kvinnans yrkande om rättegångskostnader. Efter att hovrätten fastställt tingsrättens beslut om rättegångskostnader, meddelar HD nu prövningstillstånd.

Rättsområde: Utsökningsrätt