PTK och SN krävs på besked om avtal

Striden om arbetsrätten blir mer och mer invecklad. Nu begär politiken svar från Svenskt Näringsliv och tjänstemännens PTK om vad de vill med reglerna som styr miljoner anställdas vardag på arbetsmarknaden.