R24 inte för likt Schibsteds E24

Patentbesvärsrätten: Varumärkena är korta och sifferkombinationen 24 har svag känneteckenskraft. Att den inledande bokstaven skiljer sig åt räcker därför för att märkena inte ska förväxlas.

Rättsområde: Varumärkesrätt