Rådmannen: "Jag tillbakavisar helt anmälarens påstående"

I sitt yttrande till JO hävdar rådmannen vid Attunda tingsrätt att han inte anser att han har gjort något fel i det mål där han nu får allvarlig kritik från JO. Han skriver följande: