Rätt att avskeda projektledare som överfört pengar

En projektledare på Skåneinstallatören avskedades sedan han överfört 450 000 kronor till sitt eget företag. Projektledaren stämde sin tidigare arbets­givare i tingsrätten och häv­dade att avskedandet var ogrundat och arbetsbefrielsen en otillåten avstängning. Tingsrätten gick på projektledarens linje och tillerkände honom både allmänt och ekonomiskt skadestånd.