Rätt att överklaga balkongbeslut

MÖD: Kvinnan anser att gatufasader på äldre fastigheter ska hållas rena, däremot utgör balkongerna ingen störning för henne. Trots det anser domstolen, i motsats till underinstansen, att hon har rätt att överklaga bygglovet för balkonger.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt