Rätt av Citroën att hämta egna bilar

HD-dom: Citroën hade rätt att hämta tillbaka bilarna från återförsäljaren i samband med konkursen. Ett kommissionsförhållande gällde och Citroën var alltså ägare till fordonen. En ledamot är skiljaktig om motiveringen.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt, Obeståndsrätt