Rätt stänga ute arbetare med upprullade byxor

Avstängningen av kartongarbetaren som gick med upprullade byxor var ok. Arbetsdomstolen ger i ett interimistiskt beslut Stora Enso Packaging rätt. - Mot den bakgrunden har vi beslutat att inte driva målet vidare, säger Toni Berglund, GS.